ProtokollProgram för Verkstäder

Program Kontrollrapporter för Verkstäder

Rapporterna ligger i en Access Databas och sorteras i protokollnummerordning,  där det går att bläddra mellan protokollen. Rapporten är lätt att fylla i och skriva ut, och vissa fält fylls i automatiskt. Det finns Bilregister, Kundregister där uppgifter kan hämtas in till protokollet samt påminnelse när stickprov skall utföras av verkstaden. Programmet kan installeras på lokal dator eller på en server. 

 

Funktioner:

  • Bilregister
  • Kundregister
  • Förprogrammerade Taxametrar  med typ och Typgodkännandenummer
  • Sparfunktion för enheternas placering i fordonet
  • Kopieringsfunktion
  • Stickprovspåminnelse

Fyll i Intresseanmälan

 
 
 
 
Se Demofilm med ett "Click"

Klicka på bilden för att se demofilm